Piotr Skotarczyk

Tomasz Sidor Vedaco

Piotr Skotarczyk

Specjalista hardware ds. techniki, mechaniki i materiałoznawstwa
  • Kontakt: piotr.skotarczyk@vedaco.pl

Wykonywanie bieżących analiz/testów/badań jakościowych materiałów w warunkach laboratoryjnych. Planowanie i organizacja badań materiałowych oraz wykonywanie analiz i ekspertyz materiałowych. Rozwiązywanie problemów inżynierskich i jakościowych dotyczących materiałów konstrukcyjnych. Weryfikacja składu materiałowego i zapewnienie, że spełnia on wymagania zdefiniowane w projekcie na każdym etapie prac B+R. Weryfikacja i analiza materiałów po implementacji do prototypów laboratoryjnych. Ciągła optymalizacja działań podzespołów projektowanego urządzenia, prowadzenie badań/testów oraz dokumentacji technicznej w warunkach laboratoryjnych.

Kluczowy zakres prac
  • Analiza wyników badań z wykorzystaniem m.in. LabVIEW, MATLAB.

  • Prowadzenie testów i badań laboratoryjnych z zakresu mechaniki.

  • Badania nad szybkimi interfejsami pamięci.

  • Kontrola jakości komponentów, analiza danych wejściowych oraz procesu wytwarzania architektury systemowej.

Kluczowe umiejętności
C/C++95%
Python90%
LabVIEW, MATLAB90%

Nasze nagrody i wyróżnienia

Od początku naszym celem i marzeniem było stworzyć firmę, która umożliwi przeprowadzenie kompleksowego procesu projektowego od idei do gotowego produktu dostępnego na rynku na najwyzszym poziomie.