Michał Chrzanowski

Michał Chrzanowski Vedaco

Michał Chrzanowski

Główny inżynier zespołu Research wysokiej klasy specjalista ds. metodyki badań konsumenckich w zakresie rozwiązań innowacyjnych
  • Kontakt: michal.chrzanowski@vedaco.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi zajęcia ze specjalizacji badawczo-analitycznej.

Prowadzenie badań w oparciu metodykę wielostopniowego procesu partycypacji konsumentów w procesie tworzenia produktu, metodykę narzędzi testowych do animowania zachowań konsumenckich.
Prowadzenie badań i zaawansowana analiza statystyczna w ujęciu prototypu laboratoryjnego. Opracowanie i wdrożenie harmonogramów badań, celów i procedur prac badawczych w warunkach laboratoryjnych.

Kluczowy zakres prac
  • Prowadzenie analizy z wykorzystaniem technik regresji liniowej.

  • Prowadzenie badań i zaawansowana analiza.

  • Przygotowanie scenariuszy i analiza wyników badań.

  • Tworzenie raportów, dashboardów i wizualizacja danych z badań.

Kluczowe umiejętności
Tableau Business Intelligence (BI) 95%
BPMN, UML90%
architektura baz danych, SQL90%

Nasze nagrody i wyróżnienia

Od początku naszym celem i marzeniem było stworzyć firmę, która umożliwi przeprowadzenie kompleksowego procesu projektowego od idei do gotowego produktu dostępnego na rynku na najwyzszym poziomie.