Jędrzej Oberkiewicz

Jędrzej Oberkiewicz Vedaco

Jędrzej Oberkiewicz

Specjalista design ds. mechaniki, mechatroniki i ergonomii użytkowej
  • Kontakt: jedrzej.oberkiewicz@vedaco.pl

- Dostosowywanie maszyn do bieżących potrzeb lub tworzenie prostych modułów (włączając projektowanie w zakresie mechaniki i sterowania oraz wykonawstwo).
- Prowadzenie i realizowanie wszystkich etapów prac konstrukcyjnych związanych z nowym lub modernizacją istniejących prototypów.
- Badania w kontekście optymalizacji kosztów materiałowych i wpływu produkcji podzespołów na środowisko.
- Wdrożenie nowoczesnych modeli badawczych data-driven design i user-centered desig.

Kluczowy zakres prac
  • Obsługi lab. przyrządów pomiarowych, adiustacja i kalibracji aparatury.

  • Tworzenie i doskonalenie procedur pomiarowych.

  • Badania wytrzymałości materiałowej.

  • frezer CNC.

Kluczowe umiejętności
Obsługa maszyn, np. frezarek CNC100%
AutoCAD95%
Tworzenia wydruków 3D95%

Nasze nagrody i wyróżnienia

Od początku naszym celem i marzeniem było stworzyć firmę, która umożliwi przeprowadzenie kompleksowego procesu projektowego od idei do gotowego produktu dostępnego na rynku na najwyzszym poziomie.